Với quy mô gần 100ha, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương bắt tay các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, nhằm sử dụng và nâng tầm giá trị nguồn khoáng nóng Quảng Yên vốn đã được biết đến từ lâu, nhưng chưa được đầu tư xứng đáng.Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa).Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa). https://adi.com.ng/members/subeautyonsen/activity/358376/ http://moonland.com/members/subeautyonsen/activity/351649/ https://subeautyonsen.doodlekit.com/blog/entry/19676304/sun-beauty-onsen-thanh-h243a- https://www.wozoradio.com/members/subeautyonsen/activity/149425/ https://klinegibbs849.livejournal.com/profile https://suprdeals.com/members/subeautyonsen/activity/296356/ https://pastelink.net/pirf0igb https://londonadass.org.uk/members/subeautyonsen/activity/343147/ https://lessons.spoj.com/eportfolios/29924/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ https://subeautyonsen.bloggersdelight.dk/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ https://proparentiahp.org/members/subeautyonsen/activity/997009/ https://subeautyonsen.werite.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a http://biztektoolbox.com/members/subeautyonsen/activity/921458/ https://subeautyonsen.bravejournal.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a https://open-isa.org/members/subeautyonsen/activity/303395/ http://gigglyu.com/members/subeautyonsen/activity/402149/ https://www.grabcaruber.com/members/subeautyonsen/activity/168231/ https://anotepad.com/notes/g28bcayq http://capacitaciontotalcdmx.com/members/subeautyonsen/activity/117046/ https://blog.leaseq.com/members/subeautyonsen/activity/238994/ http://harrislisa72.com/members/subeautyonsen/activity/388484/ http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=254066 http://subeautyonsen.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/25033119-sun-beauty-onsen-thanh-h-a?__xtblog_block_id=1#xt_blog http://pixelscholars.org/engl202-022/members/subeautyonsen/activity/1736054/ https://controlc.com/3c3dc0fb https://squareblogs.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa http://subeautyonsen.jigsy.com/entries/general/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a- http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5473 http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=6640 https://www.blog.lovinah.com/members/subeautyonsen/activity/161460/ http://www.vegaingenium.it/members/subeautyonsen/activity/1134204/ http://www.bcsnerie.com/members/subeautyonsen/activity/1230362/ http://pigskinref.com/secure/members/subeautyonsen/activity/239125/ https://reda.sa/members/subeautyonsen/activity/884367/ https://onbigstage.com/members/subeautyonsen/activity/1300733/ https://www.victoriaeducation.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1017923/ http://alignmentinspirit.com/members/subeautyonsen/activity/473046/ http://trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5109 https://subeautyonsen.edublogs.org/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ https://canonuser.com/members/subeautyonsen/activity/300299/ https://postheaven.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://www.eustoncollege.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1048495/ https://zenwriting.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://pastebin.fun/w0ynd2hbsw http://isms.pk/members/subeautyonsen/activity/2506889/ https://subeautyonsen.tumblr.com/post/674319916252495872/sun-beauty-onsen-thanh-h%C3%B3a https://www.gatesofantares.com/players/subeautyonsen/activity/1484100/ https://hiqy.in/post/28771 http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=223942 https://writeablog.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://ilearn.tek.zone/members/subeautyonsen/activity/613030/ https://notes.io/Pm4u http://one.ndcsa.com/members/subeautyonsen/activity/342773/ https://painless.network/members/subeautyonsen/activity/95166/ https://telegra.ph/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-Hóa-01-25 https://paste2.org/3myVe4sP http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=266105 https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/subeautyonsen/activity/1205234/ https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=12293 https://www.acityexplored.com/members/subeautyonsen/activity/303884/ http://bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=7138 https://canvas.instructure.com/eportfolios/854530/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ https://pbase.com/topics/subeautyonsen/sun_beauty_onsen_thanh_ha http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=10359 https://mooc.elte.hu/eportfolios/30376/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-25 (火) 12:53:48 (122d)